Direct contact? (0184) 68 44 08

Een veilige omgeving voor medewerker en medemens

Veiligheid is bij Korteland even vanzelfsprekend als kwaliteit. Daarom zijn wij ook in het bezit van het VCA* certificaat.

Al onze medewerkers zijn in het bezit van het VCA-basiscertificaat en de meesten hebben ook een certificaat voor het werken op een hoogwerker. Binnen het bedrijf werken wij met een huisreglement zodat iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt.

Voor projecten die buiten onze reguliere werkzaamheden vallen, denk hierbij aan hoge, moeilijk bereikbare locaties of projecten met verhoogd risico (in de chemie, bij tankstations) maakt de werkvoorbereider en de VGWM-coördinator een taakrisicoanalyse (TRA). Aan de hand hiervan onderzoeken we hoe gevaarlijke of onveilige situaties kunnen wegnemen of verminderen. Dit alles verwerken we in een veiligheidsplan en bespreken het binnen het team. Bij aanvang van het project beoordelen de uitvoerende medewerkers opnieuw de veiligheid. Als er niet veilig gewerkt kan worden, gaan we direct naar een oplossing zoeken.

U als opdrachtgever mag ook om een TRA/veiligheidsplan vragen.

Vanzelfsprekend werken wij met gekeurd gereedschap en klimmaterieel. Bovendien steken wij de nodige aandacht in opleiding en voorlichting op veiligheidsgebied en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Korteland Schilders streeft voortdurend naar verbetering in haar processen voor veiligheid en milieu!