Direct contact? (0184) 68 44 08

Verantwoord omgaan met de maatschappij

Actief bezig zijn met de wereld om ons heen vinden wij belangrijk. Bij ons staat daarom niet alleen het behalen van een goed bedrijfsresultaat centraal. We voelen ons verantwoordelijk voor de bescherming van het milieu, voor goed werkgeverschap en om een duidelijke bijdrage aan de samenleving te leveren.

Dit maatschappelijk verantwoord ondernemen maken we concreet in drie onderdelen:

Medewerkers

Onze medewerkers en leerlingen bieden wij voldoende (bij)scholing. Waar mogelijk bevorderen wij de gezondheid van onze medewerkers en hebben continu aandacht voor hun veiligheid.

Milieu

Het is niet uit te sluiten dat onze werkzaamheden een belasting voor het milieu met zich meebrengt. In de dagelijkse bedrijfsvoering proberen wij dit tot een minimum te beperken. Niet alleen op hoofdlijnen, maar tot in de detail.

Zo gaan we efficiënt om met materialen en grondstoffen. Bij de inkoop voor onze projecten houden we zoveel als mogelijk rekening met duurzame producten en diensten, bij voorkeur voorzien van een mileu keurmerk.

Wij erkennen het belang van wet- en regelgeving en voldoen aan de wetten en voorschriften over milieu-aangelegenheden.

Bij de aanschaf van bedrijfsauto’s en andere bedrijfsmiddelen zoeken we naar energiezuinige modellen en naar types met de minste belasting voor mens en milieu.

Maatschappij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loopt als een rode draad door ons familiebedrijf. We staan met beide benen midden in de maatschappij. Daar voelen we ons verantwoordelijk voor. Voor vandaag én morgen.

Daarom ondersteunen wij (lokale) verenigingen, stichtingen, maatschappelijke doelen en scholen. Door sponsoring of actieve deelname aan bijvoorbeeld een Techniekdag voor de scholen.