Even nagenieten van ons cultureel erfgoed

In heel ons bedrijf ziet u het maatschappelijk verantwoord ondernemen terug. Als familiebedrijf staan wij midden in de maatschappij, niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor de komende generaties. Wij ondersteunen daarom (lokale) verenigingen, maatschappelijke doelen. Wij leveren een bijdrage aan goede doelen, stichtingen, sportverenigingen en lokale evenementen.

Soms komen deze sponsoractiviteiten samen, zoals in de week van de verlichte molens van Kinderdijk. Wij ondersteunen de SWEK, SIMAV en de Speeltuin ’t Balkengat.

De molens van Kinderdijk stonden van maandag 3 september tot en met zaterdag 8 september voor de 45ste keer tussen 20.00 en 23.00 uur in de schijnwerpers. Dit jaar waren de molens voor het eerst uitgelicht met vier led-lampen in plaats van twee halogeenlampen. Dit zorgde voor warmer, geler licht rondom de molens. Bezoekers vanuit de hele wereld komen hiervoor naar Kinderdijk om dit schouwspel te zien en te fotograferen.

Om deze week te promoten is de dijk (de Molenstraat) opgesierd met verlichte dijkmolens en gevelverlichting. De borden in de dijkmolens zijn geproduceerd door Korteland Reclame.

Op en rondom de Schansweg in Kinderdijk was er vrijdag 7 september de jaarlijks terugkerende Molenmarkt. Vele honderden mensen hebben deze vrijdag een bezoek gebracht aan deze gezellige molenmarkt in Kinderdijk. De organisatie was in handen van de vrijwilligers van het speeltuincomité van ´t Balkengat en de opbrengst van de aanwezige rommelmarkt ging naar het onderhoud van de speeltuin.

De laatste dag van de Verlichtingsweek viel samen met de Open Monumentendagen en het Werelderfgoedweekend. Het waterschap boodt dit jaar de unieke kans om een bezoek te brengen aan het Waardhuis (1581) in Kinderdijk. Het pand is zelden open voor het publiek, maar 8 september waren bezoekers welkom tussen 10.30 en 15.30 uur.

Het gebouw was ooit het Waardhuis van de Overwaard, naast de Elshoutsluis bij de molens van de Kinderdijk. Als de mannenbroeders vergaderden in het pand om de jaarrekening of begroting vast te stellen, werd ook een warm middagmaal genuttigd in het pand. Of als sprake was van dreigende dijkdoorbraken overnachten de heemraden in het pand. Op de zolder is die authentieke inrichting nog deels intact. Prachtig zijn ook alle hensbekers. De vergaderzaal met uitzicht over de boezems en de molens van Kinderdijk wordt nog incidenteel gebruikt en is alleen mogelijk op aanvraag bij het Waterschap.

Korteland Schilders heeft recentelijk nog het onderhoud voor dit Waardhuis gedaan.

Fotografie: Cees van der Wal.

Keurmerken:

Korteland Schilders B.V.

KvK: 24343376
Planetenlaan 79
2957 SM Nieuw-Lekkerland

(0)184 - 68 44 08
info@kortelandschilders.nl